anəstünar(ən)


anəstünar(ən)
ə. «oda alışdım»

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.